BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Стартираха дейностите по проект „Патронажна грижа+ в община Гулянци“

В условията на пандемия от COVID-19 сред основните ангажименти на Община Гулянци е да осигури помощ и грижа на хората от уязвими групи. През изминалите месеци тези дейности се осъществяваха по проектите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4”, които сега проект „Патронажна грижа + в община Гулянци“ продължава и надгражда. Той стартира на 26 март и се финансира по договор BG05M9OP001–6.002-0056-С01, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Стойността на проекта е 148 767.40 лв. За това информират от Пресцентъра на местната управа.

По проект „Патронажна грижа + в община Гулянци“дейностите се реализират в две направления. В направление „Патронажна грижа“54 потребители – възрастни хора и лица с увреждания, получават пакет интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19: психологическа подкрепа и консултиране; медицинско обслужване при идентифицирана потребност; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).  В реализиране на дейностите са ангажирани двама медицински специалисти, единадесет домашни помощници, психолог, шофьор и координатор. Срокът за предоставяне на услугите е 12 месеца. За персонала, който контактува с потребителите е осигурено предпазно облекло и лични предпазни средства.

В направление „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще бъдат реализирани мерки за защита и предпазване от COVID -19 на ползвателите и служителите на ЦОП гр. Гулянци.За 24 потребители(капацитет 20) на социалната услуга и персонал от 4 души ще бъдат осигурени лични предпазни средства, дезинфекциращи препаратии други консумативи и материали, в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска (защитна маска за лице, шлем, ръкавици, тестове и др.) Сградата ще бъде редовно почиствана и дезинфекцирана. По проекта ще се осъществяват и дейности с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната услуга към новите условия във връзка с въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за дистанционно предоставяне на някои услуги.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!