BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ръководството на МУ-Плевен отчете първата година от мандата си на управление

На отчетно общо събрание на Медицински университет – Плевен, проведено в зала „Матнум“ на Втора клинична база на 9 юни 2022 г., Академичното ръководство на висшето училище отчете първата година от мандата си на управление. В дневния ред на заседанието делегатите трябваше да актуализират състава на мандатната комисия, на академичния съвет, както и да приемат отчета на Ръководството и на Контролния съвет, също и предложенията за промени в правилника за устройството и дейността на висшето училище.

В отчета си за изминалата първа година от управлението на новото Ръководство ректорът проф. д-р Добромир Димитров наблегна на положителните промени, на постиженията и успехите в основните направления на дейност на Университета.

В образователната сфера, проф. Димитров очерта най-високата стратегическа цел, която стои пред Ръководството на МУ-Плевен – разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети Факултет по ветеринарна медицина, чрез изграждане на нов учебен корпус и разкриване на специалност „Ветеринарна медицина“. По отношение на разширяване на портфолиото от предлагани специалности предстои въвеждане на обучение по специалностите „Телемедицина“ и „Авиационен парамедик“ по хибридни програми с Висшето училище за телекомуникации и пощи (ВУТП) и Висшето военно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Подписани са и меморандуми за сътрудничество с цел разработане на интердисциплинарни хибридни учебни програми с Технически университет – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Паралелно с това, целогодишната активна кандидатстудентска кампания отбелязва рекорден брой кандидат-студенти от 2010 г. насам – 874 зрелостници за специланостите „Медицина“ и „Фармация“ за прием 2021. За пореден път МУ-Плевен се доказа като привлекателно и предпочитано място за обучение и за изключително висок брой чуждестранни студенти – 712 чуждестранни  кандидати от 80 държави подадоха своите документи. От тях приети в англоезичен курс на обучение по медицина са 368 чуждестранни студенти от 29 държави. Иновативният облик на висшето училище през изминалата година бе надграден с откриването на Ресусцитационен център за обучение в областта на спешните и реанимационни състояния, както и на инсталация за холограмни изображения.

Относно прием 2022 за първи път в балообразуването за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ влиза оценката от ДЗИ по български език и литература, заедно с утроените оценки от изпитите по биология и химия.

В научноизследователската дейност МУ-Плевен е на 11-то място от всички 46 регистрирани институции и на 9-то от 29 висши учебни заведения по качени в Българския портал за отворена наука пълнотекстови публикации. Университетът е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост като висше училище с потенциал да стане изследователски университет. Тенденцията за растеж на цитируемостта се запазва и през 2021 г., както и се наблюдава устойчиво възходящо развитие по количество и качество на международно видимата научна продукция.

През отчетния период продължи академичното развитие и израстване на преподавателския състав – успешно бяха защитени 14 дисертационни труда за придобиване на ОНС „Доктор“; проведени са 33 конкурсни процедури, от които 20 за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, 11 – за заемане на академичната длъжност „Доцент“ и 2 – за заемане на академичната длъжност „Професор“.

Професор Димитров подчерта значението на факта, че членовете на академичния състав на МУ-Плевен продължиха активно да участват в разработването и реализирането на множество научни и образователни проекти на национално и международно ниво, част от които са съфинансирани от Европейските фондове, други – от Фонд „Научни изследвания“. Проектът „Механизми на модулиране на имунния отговор в тумора и неговата микросреда за  дефиниране на прогностични групи и оптимизиране на лечебния алгоритъм при пациенти с карцином на маточната шийка“, разработен от екип от учени на Медицински университет – Плевен и университетски болници в Плевен и София, се класира сред деветте одобрени в направление „Медицински фундаментални науки“.

Високите резултати в образователната и научноизследователската дейност донесоха на МУ-Плевен престижни отличия и награди през изминалата една година. Екип на МУ-Плевен спечели престижното първо място в конкурс на „Капитал“ за иновации в здравеопазването по време на годишната конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“. Награденият проект е на тема: „Вакуум-асистирана биопсия – иновативен подход за диагностика на заболявания на млечната жлеза“, който се реализира в Лабораторията за стереотактични вакуум аспирационни биопсии към Центъра за компетентност. Друго важно отличие за внедрени иновативни технологии за 2021 година бе присъдено на МУ-Плевен от предаването „На фокус“ на Зетра ТВ. Петокурсникът Илия Михайлов от специалност „Медицина“ спечели престижното Второ място в категория „Здравеопазване“ на годишното състезание Студент на годината 2021.

Ректорът проф. Димитров подчерта, че за академичната общност е огромна чест, че на 8 април 2022 г. лично Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков официално откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи. Министър Денков и официалните гости разгледаха изградената високотехнологична инфраструктура на Центъра за компетентност и се запознаха с учените и изследователите в новоразкритите лаборатории: лаборатория по геномна медицина и прецизна онкология, лаборатория по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. Академик Денков отбеляза, че изградените лаборатории са на изключително високо европейско, дори световно ниво, а Центърът е уникален за България в направленията, по които работи.

На финала на представянето на отчетния доклад на Ръководството, проф. Димитров подчерта, че въпреки кризите, предизвикателствата и изпитанията, МУ-Плевен доказа, че е адаптивен и способен да поддържа устойчиво и трайно развитие. А успехите и постиженията са плод на екипна работа, затова той благодари на цялата академична общност, на ръководителите на основните направления и структурни звена, на преподавателите, на студентите и на администрацията за вложените усилия и енергия.

Информация и снимки: Медицински университет Плевен

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!