BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Предстоят конкурси за управители на пет общински дружества

Предложения за провеждане на конкурси за избор на управители на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център  II – Плевен“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център III – Плевен“ ЕООД, както и за избор на членове на съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД са включени в дневния ред на сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 29 април.

С полагане на клетва от новообявени общински съветници ще започне заседанието, насрочено за 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 42 точки. Внесени са и предложения за изменение и допълнение на Наредба № 17/2017 г. на Общински съвет – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен и на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Ще бъде приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2021 г. Кметът Георг Спартански внася предложение за освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти – общинска собственост, управлявани от ОП „Жилфонд“ и ОП „Център за градска мобилност“, както и на обекти – собственост на „ТИБОР“ ЕАД, за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!