BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Червен бряг откри изграден обект по проект „Укрепване на свлачища“

Снимка – „Плевен прес“

На 7-ми април в гр.Червен бряг на обект Свлачище в кв. Бунджовица, се проведе церемония по „Откриване на изградения обект“ по проект „Укрепване на свлачища“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Събитието започна с водосвет, отслужен от ставрофорен иконом Красимир Лазаров от православен храм „Св.Софроний Врачански“.

Снимка – Община Червен бряг

Кметът на Община Червен бряг отбеляза, че са останали да се довършат определени финансови аспекти на окончателното плащане, както и обезщетяване на гражданите, на които са били засегнати имотите в процеса на стабилизиране на свлачището.  

Д-р Цветан Костадинов изрази надежда, че това укрепване на терена се очертава, като окончателно и припомни, че са положени огромни усилия и средства от страна на ред институции.

По-късно, на пресконференцията, състояла се в Ритуалната зала на града, той изложи накратко етапите по подготовката и изпълнението на техническата част на проекта. Процедурата е била свързана с решения на Министерски съвет за предоставяне на държавни имоти към Общината, също и с договори между притежатели на частни имоти, намиращи се върху свлачището. Всичко това, е било извършено със съдействието на екипите по техническата помощ и общинската администрация, за да се стигне до изпълнителната част.

Снимка – Община Червен бряг

Като активно участващ в целия процес по наблюдение, контрол и съдействие, кметът посочи гл.архитект на Общината – Бойко Балтаков, отговарящ за техническата помощ и строителният надзор.

На мултимедийната презентация, Деси Аспарухова от екипа за външна техническа помощ, даде повече яснота относно подпомагането на общината в дейностите, свързани с административната част и изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Свлачището е с обща площ над 15 дка. Договорът е в периода 16.11.2019 г. до 10.09.2022 г., когато ще бъде приключен окончателно. В този период се включва физическото изпълнение на проекта, който е до 10 април тази година. В рамките на същия период са приключили всички дейности, изпълнени са всички договори с външни изпълнители. Строителството е приключило в срок още в края на миналата година, като от януари от тази година е излязло разрешение за ползване. След 10-ти април предстои окончателно приключване на проекта с отчитането към Управляващият орган на Оперативна програма“Околна среда“, финансиращата програма по проекта, което ще бъде до 10-ти май. След това има 4-месеца срок, в който Управляващият орган ще разглежда документите за  окончателното плащане, като към момента по-голямата част от дейностите и разходите са изцяло верифицирани от Управляващият орган на етап междинни плащания.

9 059 937.24 лв. е безвъзмездната финансова помощ, като 35 760 е собственото финансиране, съгласно договорът. Обектът е от първостепенно значение, което е определено от Общинският съвет още през 2019 г. Свлачището обхваща целия долен склон между резервоарите на ВиК и корекцията на р.Златна Панега, като прекъсва участъка от републиканската пътна мрежа – пътят за Плевен. На Север има друго, по-малко свлачище и с него образуват целия терен от над 15 дка. Дейностите по проекта са стартирали още през 2017 година до 2019 година и тогава са били свързани с техническата част.

Основна цел на проекта е изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищния район-дренажни укрепителни и отводнителни ребра, преминаващи през цялото свлачищно тяло и силови конструкции, разположени над и под пътя, с оглед опазване живота и здравето на хората, живеещи в жилищните квартали в района на свлачищата, както и на тези, преминаващи по републиканския път. В тази връзка, реализацията на проекта е насочена към основната целева група: жителите и преминаващите по републикански път ІІІ-306.

Инженер Бончо Фетваджиев от строителният надзор, посочи последователните процеси на изпълнението, като подчерта, че това са едни от най-сложните инженерни дейности. Отводнителните съоръжения са 5 на брой, наричат се още „дренажни ребра“, които имат за цел да отводнят свлачището. На практика, те се заустват в реката и поемат всички повърхностни и подземни води.

Разрешението за ползване е от 13 януари тази година, с което обектът е въведен в експлоатация. Държавно-приемателна комисия, в която участват всички експлоатационни дружества – РИОСВ, Басейнова дирекция и др. са приели строежа, с което официално Строително-монтажните работи се считат за успешно приключили.

Снимка – Община Червен бряг

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!