BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Найден Зеленогорски: Страхът трябва да бъде преодолян, защото България заслужава и може много повече!

Уважаеми съграждани,

Икономиката на България се намира в тежка ситуация, породена от няколко негативни и взаимносвързани процеса, които правят икономическото възстановяване трудно и продължително.

От десетилетия основен проблем в България е бедността. След едно цяло загубено десетилетие заради отказ от провеждане на каквито и да е политики и реформи, основните икономически приоритети, които Демократична България предлага са: икономическо възстановяване и икономически растеж, ускорена модернизация на икономиката и подкрепа на потребителското търсене чрез бързо и съществено увеличаване на доходите и пенсиите на българите.

По различните инструменти на ЕС България има право да получи над 50 млрд. лева за периода 2021-2027 г. Демократична България ще реализира политики за насочване на европейските фондове в пълна степен към гражданите и фирмите, като мобилизират максимално допълнителен частен капитал за инвестиции. Еврофондовете за строителство и земеделие ще бъдат управлявани ефективно в полза на максимален брой бенефициенти, вместо усвоявани от няколко политически обвързани земеделски и строителни групировки. В същото време вярваме, че еврофондовете са само помощно средство за ускоряване на растежа, но не могат да заместят дълбоките реформи във всички сфери на публичния сектор.

Паралелно с това, при прилагане на всички структурни реформи, Демократична България се ангажира и с повишаване на частните чуждестранни инвестиции с 2 млрд. лева всяка година, като в края на мандата те трябва да достигнат 10 млрд. лева годишно.

За да спре страната ни да бъде една от най-бедните държави в ЕС от Демократична България предлагаме пакет от мерки срещу бедността и за повишаване на доходите:

  • Повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата на управление.
  • Намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи с въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. на месечните доходи.
  • Увеличаване на размера на средната пенсия до 1000 лева до края на мандата.
  • Намаляване с 1/3 на дължимите осигурителни вноски за всички малки и средни предприятия до края на годината.
  • Освобождаване от данъци и осигуровки за три години на всички стартъпи за иновации в областта на високите технологии, отговарящи на целите на “Плана за възстановяване и устойчивост”.
  • Увеличаване с 50% до края на мандата на заплатите на държавните служители от стратегически важните и най-засегнати от ковид кризата сектори: учители, помощен медицински персонал в държавните болници, социални работници и дейци на културата, с възможност за допълнително увеличение в зависимост от възможностите на бюджета.

Планът за възраждане на икономиката на България включва още допълнителна подкрепа за малкия и среден бизнес заради последиците от Covid пандемията, реформи в съдебната система, намаляване на административната тежест със 70%, въвеждане на електронно управление и по-добър контрол при изразходването на обществения ресурс и европейските фондове.

„Демократична България“ категорично не предвиждаме повишаване на данъците, а ставката на плоския данък ще остане 10%.

Мерките за развитие на икономиката ще са в две посоки – краткосрочни и дългосрочни. Предвижда се отпускането на помощ от 3000 лева на зает в малките и средни предприятия, особено ако тези предприятия не могат да работят заради пандемията от коронавирус. Тази мярка ще бъде с ограничен хоризонт на действие, докато действат ограниченията на здравните власти. Втората мярка ще е 80/20 на мястото на сегашната 60/40.

Дългосрочната визия включва значително по-свободна среда за правене на бизнес, намалена административна тежест, по-големи свободи на бизнесите да откриват свои ниши, да иновират, да имат достъп до най-новите технологии в целия свят.

„Демократична България“ предлага по-строг контрол на изразходването на средствата от европейските фондове за по-голяма ефективност. В следващите години България трябва да получи 50 млрд. лева по Зелената сделка, Плана за възстановяване и Плана за справедлив преход, но досега в страната подобни фондове са изразходвани без оглед на ефективността.

Сред основните дългосрочни приоритети ще бъде и намаляването на административната тежест със 70% за три години. Това ще е резултат от въвеждането на реално работещо електронно правителство, което от само себе си ще доведе и до намаляване на корупцията. До края на следващия мандат е възможно да се постигне реално работещо електронно управление за много по-малко от изразходваните до момента 2 млрд. лева. Хората ще губят по-малко време, ще намалее корупцията и ще има положителен ефект  върху чуждите инвестиции.

Без реформа на правораздавателната система, голяма част от мерките няма да сработят и България ще остане непривлекателна за чужди инвестиции. Несигурността в изпълнение на договорите, несигурността на тълкуване на регулативните режими от самите регулатори и съдилища и липсата на еднаквост на правилата за всички участници в бизнес процеса са фактори, които се отразяват на цялостното развитие на българската икономика.

За нас от съществено значение е развитието на човешкия капитал, който зависи от наличието на благоприятна жизнена среда. Затова е необходимо да се акцентира върху ключовите елементи като равен достъп до качествено образование и здравеопазване, адекватна социална и демографска политика, както и приобщаваща политика за българите в чужбина. България трябва да стане по-сигурно място за живеене, повече млади хора да повярват в доброто бъдеще на страната ни, да останат в нея  и да получат успешна реализация.

Има много неща, които трябва да се направят, за да се насочи тази нация по пътя към възстановяване и нямам предвид само икономическо възстановяване, а нова независимост на духа и желание за постижение.

Уважаеми съграждани,

Недоволството от политиката като цяло е твърде дълбоко. Хората се съмняват в политиците, в техните обещания и добри намерения, особено преди избори.  Приветствам здравословния скептицизъм и правилните въпроси. Ние от „Демократична България” се борим да спечелим вашето доверие и подкрепа, борим се да спечелим ентусиазма на хората и вярата им, че България може много повече! Нашият силен екип е съставен от професионалисти, експерти и доказани политици, хора с енергия, знания и опит, и най-важно – с решителна воля, да извършат така необходимата промяна в България.

Вярвам, че на 4-ти април, българският народ ще направи осъзнат и разумен избор, че страхът ще бъде преодолян от желанието за промяна и вярата в по-доброто бъдеще на България. Нека възродим и демонстрираме силата на българския дух и се противопоставим на статуквото.

Призовавам Ви, да подкрепите кандидатите за народни представители от Демократична България с № 11 в интегралната бюлетина. България заслужава правилния избор, защото може много повече!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!