BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Медицински университет – Плевен предлага нова бакалавърска специалност

Тази година Медицински университет – Плевен разширява портфолиото си с нова бакалавърска специалност към Медицинския колеж – „Асистент на лекаря по дентална медицина“ в професионално направление „Здравни грижи“. Обучението е по държавна поръчка, в редовна форма, за 3 години, 6 учебни семестъра, последният от които е преддипломен стаж. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, като след дипломирането си могат да продължат в по-висока степен – бакалавър и магистър по Управление на здравните грижи, информират от Пресцентъра на МУ – Плевен.

Специалността е обществено потребна, а предлаганото обучение във висше медицинско училище се базира на това, че асистентите на лекаря по дентална медицина имат нужда да получат съвременно качествено обучение и  университетско образование, в съответствие с изискванията на европейските норми и съвременните изисквания към практикуването на професията. Обучението на студентите от специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ ще се провежда съгласно целите и задачите на професионалното направление и съобразно нуждите на страната и региона за подготовка на компетентни и квалифицирани професионалисти по здравни грижи, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения,  способни да отговорят на динамичните изисквания и промени в медицинската наука и практика.

Нивото на получената професионална компетентност ще позволява мобилност и възможност за самостоятелна и екипна работа като асистент в кабинет за първична стоматологична помощ, в диагностично-консултативен център за специализирана стоматологична помощ, лечебни заведения, центрове по дентална медицина  и др. По време на обучението студентите ще изградят умения за извършване на специфични дейности от професията, бърза адаптация,   поемане на отговорност за работата си, ще придобият основни управленчески и комуникативни умения, морални ценности, желание и намерения за продължаващо обучение след дипломиране и др.

Асистентът на лекаря по дентална медицина е част от здравния екип със своите специфични задачи, професионална отговорност и личностни умения. Нивото на подготовката му ще отговоря на  изискванията на съвременната наука и практика в денталната медицина. Ще бъде в синхрон с нейното непрекъснато развитие, гаранция за което е академичното обучение и получената академична диплома. В своята работа асистентът на лекаря по дентална медицина ще спазва принципите за добра дентална грижа и ще изпълнява назначенията на лекаря по дентална медицина. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на физически и психологически комфорт по време на престоя на пациента в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ. Под ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни дейности, които допринасят за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.

За прием в бакалавърските специалности кандидат-студентите могат да участват в класирането с оценка от зрелостен изпит или с явяване на една или повече дати на тест по биология – електронно или присъствено. Следващата дата за присъствено явяване на тест по биология за бакалаври е 10 юни 2021 г.

Повече информация за новата специалност и за прием 2021 на кандидат-студенти можете  намерите на сайта на МУ-Плевен.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!