BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Комисията за почетните граждани на Плевен ще разгледа три предложения

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира за заседание на 6 април /вторник/ от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Заседанието ще се проведе при спазване на разписаните противоепидемични мерки.

Ще бъдат разгледани три предложения за удостояване със званието, информира председателят на Общинския съвет и председател на Комисията Мартин Митев. Те са за:

  • Илко Иларионов – актьор и драматург, дългогодишен директор на ДКТ „Иван Радоев“, гр. Плевен. Вносител на предложението е Никола Попов – председател на Клуб на културните дейци в Плевен и Група културни дейци;
  • Илия Христов Петров – откривател на нова аритметика, вписан в енциклопедията „Бележити българи на съвременна България“ като откривател на новото смятане на 21-ви век. Вносител на предложението е Инициативен комитет с председател Мария Панчева;
  • Д-р Любен Казанджиев – за проявен изключителен героизъм. Вносител на предложението е д-р Любен Казанджиев.

И трите предложения са публикувани на сайта на Общински съвет – Плевен, раздел Документи / Нормативна уредба / Други документи – https://obs.pleven.bg/bg/drugi-dokumenti/predlozheniya-za-udostoyavane-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-plevenbg-1bg-1. Те ще бъдат разгледани по реда на Глава пета „Отличия на Община Плевен“ на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Общината; изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на общината; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; за проявен изключителен героизъм.

Писмено предложение за удостояване могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез  съответна подписка.

Всички постъпили предложения се разглеждат от Комисията по Наредба №11 в състав: председателят на Общинския съвет, председателите на 10-те постоянни комисии и членовете на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” в местния парламент. При съответното решение от страна на Комисията нейният председател и председател на Общинския съвет Мартин Митев изготвя  писменото предложение за удостояване със званието и го внася за заседание на Общинския съвет. Званието се връчва на тържествено заседание на ОбС за 15 май – Празника на Плевен.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!