BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Кметът на Плевен издаде заповед за изменение на противоепидемичните мерки

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за изменение на противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на общината.

І. Считано от 19.04.2021 г., изменям раздел І от своя Заповед № РД-10-337/ 31.03.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-401/09.04.2021 г., както следва:

1. В т. 4 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.“

3. В т. 7 и т. 10 думите „не повече от 30 %“ се заменят с „не повече от 50 %“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Община Плевен.

Пълният текст ТУК.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!