BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Казуси по възпитателни дела решаваха единадесетокласници в Езиковата гимназия

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе среща с ученици в Езиковата гимназия

Какво трябва да направим, ако сме жертви на училищен тормоз, какви са правата ни и възпитателните мерки, които могат да бъдат наложени на виновниците – това бяха част от въпросите, обсъдени на среща с ученици от 11 д клас в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, Плевен. Дискусията е по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и първата от поредицата планирани такива в училищата в общината.

„Идеята на тази среща е да представим дейността на комисията и да запознаем подрастващите с възможностите, които имат в нейно лице за защита, помощ и съдействие. Радвам се, че имам насреща умни и будни деца, които не са равнодушни към темата и искат да знаят повече по тези въпроси“, заяви Добромир Банджаков – главен юрисконсулт в Община Плевен и член на комисията. В началото на срещата той представи накратко пред единадесетокласниците структурата на комисията, нейните задачи и дейност: „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира и координира социално-превантивната дейност в общината, като издирва и установява, съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане“, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ. Дейността на комисията включва и налагане на възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните, извършили противообществени прояви и престъпления. Друга наша задача е да следим отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом. Освен това, подпомагаме родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. Налагаме и мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат допълнително грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление. Тези мерки включват: предупреждение, задължаване да посещават социално-организирани беседи и консултации и глоба от 50 до 1 000 лв.“

По време на разговора специално внимание бе обърнато и на ранната превенция и откриване на симптомите за извършване на криминални деяния от подрастващите – работата в училище с директорите и педагогическото ръководство, с педагогическите съветници и класните ръководители, с родителските съвети и училищните настоятелства. Към комисията работят обществени възпитатели, които имат за задача да помагат както на подрастващите, така и на техните родители, за да се справят с проблема.

Вниманието на учениците бе насочено и към възпитателните мерки, предвидени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Интересна част от срещата бяха и ролеви игри, по време на които тийнейджърите решаваха казуси по възпитателни дела.

Телефонните номера, на които всеки може да сигнализира при нужда от помощ, са:

-Националната телефонна линия за деца 116 111;

-Национална телефонна линия за изчезнали деца 116 000;

-Национална телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100;

-телефон 112 или най-близкото управление на МВР;

-отдел „Закрила на детето – Плевен – 064/882 730.

информация и снимки: Пресцентър, Община Плевен

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!