BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Доцент Милена Карчева е новият декан на Факултет „Обществено здраве“ при МУ-Плевен

Медицински университет Плевен. Снимка – Интернет.

Общото събрание на Факултет „Обществено здраве“ избра нови органи на управление за мандат от 4 години – декан и Факултетен съвет. Новоизбраният декан на факултета е доцент д-р Милена Карчева, която поема поста от проф. д-р Силвия Янкуловска след два мандата на управление. Доцент Карчева е ръководител на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. Тя е възпитаник на Медицински университет – Плевен, лекар с две специалности – „Епидемиология на инфекциозните болести“ и „Хигиена на детско-юношеската възраст“, както и магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Доцент Карчева е член на работна група към Министерство на здравеопазването за изготвяне на проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести; член на Управителния съвет на Българското научно дружество по епидемиология на заразните и незаразните болести;  Председател на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма по Епидемиология и член на Комисията за провеждане на държавен теоретичен изпит по епидемиология на инфекциозните болести.

Доцент д-р Милена Карчева. Снимка – Пресцентър.

Доцент Карчева поема управлението на Факултет „Обществено здраве” за периода 2021 – 2025 година, институционализиран на 12 май 2005 г. като структурно звено на Медицински университет-Плевен с мисия е да осигурява обучение и подготовка на студенти от различни специалности, бъдещи професионалисти в областта на общественото здраве и да извършва задълбочени научни изследвания по актуални проблеми. Пред делегатите на Общото събрание тя изложи визията си за развитието на факултета за следващите 4 години, който трябва да запази традициите си и добрите практики, но и да отговори на предизвикателствата на бъдещето. Тя припомни, че с годините разбирането за обществено здраве не променя основната си цел, а именно „постигане на най-високото физическо, психическо и социално ниво на благополучие и дълголетие, съвместимо със знанията и ресурсите, налични в даден момент и място, достижими за всеки член на обществото.” Тази цел е осъзната от правителства, международни неправителствени организации, научни институти и се превръща в неразривна част от политиките за здравеопазване в различните общества. Основно място в тези политики заемат обучаващите институции, в частност факултети по обществено здраве, чиято мисия е подготовка на специалисти, способни да отговорят на нуждите на общественото здраве.

Като акцент в учебната дейност, доцент Карчева постави необходимостта от свързаност и партньорство чрез развитие на съвместни учебни програми и участие в университетски мрежи. А в научноизследователската дейност основна задача е привличане, изграждане и мотивиране на квалифицирани научни кадри, докторанти и млади учени чрез провеждане на Дни на отворените врати на факултетно ниво и изнесени информационни кампании за кариерните възможности във Факултет „Обществено здраве“.

Доцент Карчева се обърна към преподавателите и студентите с думите: „Изправям се пред Вас с ясното съзнание, че изборът на Декан е споделена отговорност на всеки един от нас. Всеки нов избор е възможност за внасяне на нов стил на работа и идеи, предложени в различни платформи.“ За мото на мандатната си програма тя е избрала една мисъл на Джак Ма: „Много по-лесно е да обединявате хората около общи идеи, отколкото около един лидер, който да е той”.

Пресцентър МУ Плевен

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!