BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

98 100 са икономически активните лица в област Плевен

В област Плевен през 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 98 100 или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) намалява с 1.3 %, показват данните на Националния статистически институт, обявени днес.
Общият брой на заетите лица през 2019 г. в област Плевен е 94 400 или 46.1% от населението на 15 и повече навършени години.
Най-много са заетите лица със средно образование – 57 000, следвани от заетите с висше образование – 27.1 хил., и с основно и по-ниско образование – 10 300.
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2019 г. в област Плевен са 90 100. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.2%, съответно 68.1% за мъжете и 58.0% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 – 34 навършени години през 2019 г. е 63.2%, или с 1.3 проценти пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години през 2019 г. достига 58.9%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2018 година.
Безработните лица в област Плевен през 2019 г. са 8100 като коефициентът на безработица за областта намалява с 0.1 процентни пункта спрямо 2018 г. и е 7.9%.
Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2019 г. в област Плевен са 44 500, съответно 19 000 мъже и 25 500 жени.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!