BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Сдружение „Доброволци за Кайлъка“ търси кандидати за обучение в програмата „Социални иноватори“

Сдружение „Доброволци за Кайлъка“ Плевен набира кандидатури за участие в обучение по програмата „Социални иноватори“. Мотивационни писма, заедно с документи, удостоверяващи образователния статус на кандидата, се приемат от 19 август 2020 г до 25 септември 2020 г. включително на имейл адрес dobrovolcizakaylaka@abv.bg.


Обучителните практики ще се проведат в интервала 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2021 г. Продължителността на обучителната практика е 80 часа, които могат да бъдат разпределени във времето в интервал от 2 до 3 седмици, в зависимост от възможностите на ментора и обучаемия.
Набираме кандидати за следните позиции:
– Сътрудник проекти и инициативи
– Сътрудник връзки с обществеността
За участие се приемат кандидати от гр. Плевен и околността, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор и попадат в една от следните групи:
1. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят – Предоставят диплома за завършено основно или средно образование
2. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социалните науки – Предоставят служебна бележка или копие от първата страница на студентската книжка и съответната страница със заверени семестри
3. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността си – Предоставят копие от диплома за завършено висше образование
Професионални направления (хуманитарни науки): Филология, история и археология, философия, религия и теология
Професионални направления (социални, стопански и правни науки): Социология, антропология и науки за културата, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика и туризъм
Вашите задължения са:
– Да посещавате обучителната практика съгласно уговореното с ментора
– Да попълните формуляр за самооценка в началото и след приключването на практиката
– Да размишлявате върху Вашите знания, умения и нагласи, за да ги подобрите по време на обучителната практика
– Да участвате в срещи и/или вътрешни обучения и други събития, организирани по време на обучителната практика
– Да разработите и изпълните собствена инициатива или малък проект/независима дейност по време на обучителната практика
– Да дадете обратна информация на ментора и мнение за Вашия опит по време на обучителната практика
В края на обучителната практика Вие ще получите:
– Конкретна обратна информация от Вашия ментор
– Документ, потвърждаващ, че сте завършили обучителната практика
– Персонална препоръка от ментора
Очакваме Вашите мотивационни писма, придружени с документи, удостоверяващи образователния Ви статус, адрес и данни за обратна връзка на имейл адрес dobrovolcizakaylaka@abv.bg до 25 септември 2020 г. Ще се свържем с одобрените кандидати в срок до 27 септември 2020 г.
При възникнали въпроси, телефон за контакт:
0876443954 – Вероника Георгиева, ментор и член на сдружение „Доброволци за Кайлъка“, както и на имейл dobrovolcizakaylaka@abv.bg и veronicageorgievva@gmail.com
Програмата „Социални иноватори“ в България се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от сдружение „Национална школа по мениджмънт“.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!