Facebook

Проект за успешна социализация на бъдещи първокласници стартира в ДГ „Теменуга“ – село Обнова

В ДГ „Теменуга“ с. Обнова, общ. Левски на 1 септември стартира проект „Формиране на социални умения у деца в предучилищна възраст, в партньорство с техните родители и учители”. Проектът, финансиран от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи, се реализира  в партньорство със Сдружение „Пъстра палитра“ – гр. Левски.

Основната цел му е: да подготви бъдещите първокласници, настоящи деца в подготвителна група, заедно със своите родители и учители да отговорят на следните въпроси: Кой съм и какъв искам да бъда? Как да се съобразявам с правилата в училище? Как да съм толерантен и приемам различието? Как да изслушвам и задавам въпроси? Как да се справя с отговорностите, пред които се изправям в училище? Как и на кого да се доверя? Агресия и насилие в училище? В проекта са заложени дейностите: работа с учители и непедагогическия персонал, работа с деца от подготвителните групи / ПГ-5 и ПГ-6/ и работа с родители.

Интерактивни методи  – ролеви и активизиращи игри и беседи са основните методи на работа с децата и родителите.  Проектът е на стойност 5 420 лв. и ще приключи в края на годината. Успешната социализация на детето означава то да е пълноценен член на обществото, да общува свободно с другите и ги разбира, е мнението на  участниците в проекта.

Информация: ДГ „Теменуга“ – с. Обнова

Източник: Плевен За Плевен

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!