BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общината ще кандидатства по програма за изграждане и реконструкция на учебни заведения

Общински съвет – Плевен, даде съгласие Община Плевен да кандидатства с три обекта по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022”.

Решенията са относно нова сграда на ОУ „Валери Петров“ и ремонти по сградите на СУ „Стоян Заимов” и НУ „Христо Ботев“ в града. Първото решение е за привличане на средства за изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров”. С построяването й, учениците от ОУ „Йордан Йовков”, от ПГПЧЕ и от ОУ „В. Петров” ще преминат на едносменен режим на обучение.

Предвижда се районът за изграждане на новата сграда на училището да е в близост до ОУ „Д-р Петър Берон” в жк „Сторгозия“. От определените два модула за кандидатстване, Община Плевен ще кандидатства по Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи”, ДЕЙНОСТ I – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за училищно образование, където е определен бюджет до 5 000 000 лв. Стойността за изграждане на новата образователна инфраструктура по окрупнени показатели възлиза на 5 188 751 лв. с ДДС.

Второто решение е за пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на СУ „Стоян Заимов”. Кандидатстването ще бъде отново по Модул 2, Дейност II – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради, където е определен бюджет до 2 000 000 лв.

Стойността на пристрояването/надстрояването на училищната сграда по окрупнени показатели възлиза на 1 382 198 лв. с ДДС.Третото решение е за надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на НУ „Христо Ботев“ в Плевен. С надстрояването на втори етаж на сградата учениците в учебното заведение ще имат възможност да преминат на едносменен режим на обучение.

Стойността на надстрояването по окрупнени показатели възлиза на 479 999,94 лв. с ДДС.Периодът на Програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища ” е 2020-2022 г., като крайният срок за изпълнение на всички дейности е 31 декември 2022 година. Проектните предложения трябва да бъдат подадени в срок до 8 септември тази година и да съдържат етапност на финансиране – стойности по години за периода на програмата и обосновка на всеки един етап. Индикативният бюджет на програмата за 2020 г., 2021г. и 2022 г. е до 70 000 000 лв. на година.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!