Facebook

На места в Плевен и села от общината днес ще спират тока

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на територията на община Плевен, обслужвана от ЧЕЗ, днес, 7 октомври, се налагат кратковременни оперативни превключванияс цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcIgrafIk-na-planIranI-remontI/.

Ето къде ще спират тока:

На 07.10.2019 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Ясен, Общ. Плевен:Асен Халачев11, 6, 12, 10, 2а, Вит3, 5, 1, 2а, Дамян Пачев38, 41, 31, 38а, 43, 33, 35, 37, 29, 32, 27, 45, 36, 30, 39, Кирил и Методий17, 21, 15, 19, 10, Тодор Пенчев39, 6а. , 8, 33, 21, 27, 6/, 35, 20, 10, 14, 25, 12, 21б, 16, 23а, 23, 37, 31, УПИ -Х, Христо Ботев9

На 07.10.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч./ –  Търнене:10-ти Конгрес11, 11-ти Конгрес11, 16, 14а, 2, 5, 3, 1, 8, 12, 14, 6, 9, 7, Ал. Стамболийски8, 15, 4, 5, 13, 6, 17, 7, 10, 9, 2, 3, 1, 11, Васил Априлов11, 1, 3, 5, 8, 4, 2, 6, 10, 9, Ген. Скобелев1, 5, 3, 7, Л. Каравелов6, Лато Лачев11, 14, 18а, 12, 16, 4, 3, 7, 13, 5, 2, 20, 6, 18, 10, 1, 8, 9, Найден Рачев4, 36, 16, 28, 14, 34, 22, 32, 12, 1, 13, 9, 26, 18, 2, 30, 25, 8, 10, 6, 24, 7, 3, 20, 5, 11, Страцин1, Христо Ботев4, 33, 28, 13, 18, 24, 21, 10, 23, 9, 25, 6, 12, 29, 16, 31, 11, 26, 30, 20, 8, 17, 22, 19, 14, Цанко Церковски3, 3а, 13, 1, Ю. А. Гагарин3

На 07.10.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Б. Шивачев/Главинкова/49, 45, 47, Васил Левски/Г. Димитр/131, 133, 129, 139, 137, Данаил Попов /В. Ленин/16 Аптека, 16, Ракитин10, 17, 15, 9, 5, 7, 10а, 3, 1, 13, Хан Аспарух4, 5, 3, 9, Цар Калоян/Б. Бараков/6 А, 10, 13а, 9а, 11, 14, 13, 4, 16, 12, 6, 3, 9

На 07.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Радишево: I – 280, XIII- 89 Кв. 34, Григор Пърличев27, 3, 6, 11, 9, 18, 29, 23, 16, 7, 10, 4, 19, 22, 17, 1, 25, 13, 5, 8, Ивайло14, 10в, 28, 17, 24, 5, 27, 21, 5а, 8, 34, 16, 40, 23, 29, 12, 13, 26, 30, 10б, 38, 18, 11, 20, 22, 10а, 15, 9, 25, 7, 10, 31, 6, Кирил и Методий31а, 12, 31, 23, 8, 35, 29, 37, 27, 21, 10, 14, 31б, 19, 25, Китка3, 5, 7, 10, 14, 6, 13, 9, 11, 8, Климент Охридски УО ТП 3, Мадан8, 6, Марибор12, 22, 18, 3, 27, 24, 17а, 4, 21, 25, 28, 14, 9, 23, 19, 26, 8, 7, 1, 10, 6, 2, 13, 11, Мир3, 5, 2, 1, Пероника7, 6, 1, 4, 10, 11, 9, 3, 8, 9а, Рила1, 2, УПИ -XxV-283 Стр Кв 1, ХIх-573

На 07.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гривица:Букурещ4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, Валтер Мъръчиняну3, 5, 7, 12, 8, 10, 16, 6, 2, 4, 1, 14, Гео Милев6, 4, 5, 8, 10, 2, 1, Георги Кирков8, 16, 13, 2, 4, 13а, 12, 11, 10, 5, 6, 14, 9, Георги Кочев15, 7, 17, 13, 3, 5, Димитър Благоев2, Дунавия3, 1, Изгрев2, 4, Искър11, 4, 15, 9, 11а, 13, 1, 7, 3, 2, 5, Любен Каравелов1, 2, 6, 7, 4, 3, Майор Шонцу3, 9, 6, 7, 9а, 5, 4, 1, 10, 2, 8, 8а, Москва1, 7, 3, Подполк Николае Нанкович1, Редник Грегоре Йон8, 9, 2, 1, 6а, 11, 5, 3, 7, 10, 4, Христо Ботев9, 2, 1, 7, 5, 3

На 07.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Плевен:Браила39а, 41, 37, 39, Десети Декември112, 128а, 116, 118, 114, 132, 126а, 55, 128, 124, 130, 110, 59, 120, 126, 122, 57, 108, 132а, 53, К. Охридски/Карл Маркс/25

На 07.10.2019 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Плевен:Бреза1, Бряст6, 2, Кайлъка, Местн. КайлъкаЗадядрениязавод, Местн. Стража I Вилна Сграда, 3, 331а, Местн. ЧаираПочивна База, местност Стража 70183, Райски Кът19, Стража, Стража 701318к, Явор15, 17, 21, М-Стстражата-1

На 07.10.2019 г. /09:45 – 12:00 ч./ –  Плевен:Кайлъка345, 345, Ктп 510, Мара Денчева345, Местн. Стража I, Месноста Стражата

На 07.10.2019 г. /10:00 – 12:30 ч./ –  Плевен:Сторгозия37, До Бл. 37, 38, 22

На 07.10.2019 г. /11:30 – 13:30 ч./ –  Ясен, Общ. Плевен:Асен Златаров21, Генерал Скобелев11, 8, 9, 3, 12, 7, Иван Вазов34, 42, 50 3, 54 5, 29, 23, 40, 52 4, 38, 19, 32, 21, 36, 31, 27, 44, 35 1, 48 2, 33, 25, Иван Тод. Христов17, 20, 22, 15, 24, Митко Палаузов12, Петко Р. Славейков24, 25, 22а, 26, 22

На 07.10.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Атон4, 3, Бяло Море/Н. Тинков/19, Васил Левски/Г. Димитр/164, 178, 168, 174, 176, Дойран/Толбухин К. Златарев/53, 59, 124, 110, 55, 65, 112, 57, 116, 118, 63, 114, 122, 126, Коста Хаджипакев13, 4, СвободатаДискотека Анаконда

На 07.10.2019 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Плевен:Владимир Бурмов38, Лайка52, Сторгозия24, 36, До Бл 36, 21, 3-та Поликлиника, 23, 36

На 07.10.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Ясен, Общ. Плевен:Александър Стамболийски16, 9, 14, 1, 3б, 18, 3 А, 7, 5, 2, 6, 12, 8, 11, 10, 4, Васил Левски1, Вит, Георги Димитров24, 20, 26, 19, 21, 50, 15, 17, 44, 31, 40, 23, 16, 30, 41, 29, 32, 48, 34 А, 33, 22, 18, 13, 46, 28, 25, 27, 42, 34, 37, Дамян Пачев20, 13, 17, 28, 14а, 7, 9, 6, 5а, 16, 15а, 11 А, 3, 4, 14, 2, 10, 22, 1, 15, 17а, 5, 11, 18, 8, 24, Иван Вазов2, 4, 6, 1, 3 А, 3а, Иван Винаров35, 31, 37, 39, 33, 41, Илия Бешков5, Любен Каравелов7а, 12, 8, 18, 9, 2, 3, 5, 7, 10, Софроний Врачански2, 1, 5, 6, 4, Тодор Пенчев11, 4, 6, 19, 13, 7, 2в, 17, 2, 1, 15, 1а, 5, 9, 2а, УПИ II, Кв 32, Янко Сакъзов1, 3, 5, Зад читалище.

Източник: Плевен За Плевен

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!