BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Над 236 000 души живеят в област Плевен, населението продължава да застарява и намалява

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, показват последните данни на Националния статистически институт.
Към 31 декември 2019 г. населението на област Плевен е 236 305 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 4 075 души, или с 1.7%.
Мъжете са 114 729 (48.6%), а жените – 121 576 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 158 186 души, или 66.9%, а в селата – 78 119 души, или 33.1% от населението на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.
В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 002, или 26.2% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група се увеличава с 0.2 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 32 950, или 13.9% от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този дял се запазва. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник и Кнежа – съответно 16.8% и 15.0%, а най-нисък в община Белене – 10.0%.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 130 685 души, или 55.3% от цялото население на областта, като мъжете са 69 745, а жените – 60 940 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с 2 786 души, или с 2.1% спрямо предходната година.
Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 70 310 души, или 29.8%, а под трудоспособна възраст – 35 310 души, или 14.9% от населението на областта.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!