BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Над 1500 са подадените данъчни декларации от физически лица в плевенския офис на НАП

От началото на Данъчната кампания 2020 до днес 1519 са подадените данъчни декларации от физически лица в офиса на НАП в Плевен. От тях по електронен път с ПИК и с електронен подпис са почти 1000. Това съобщи днес на пресконференция по повод Данъчна кампания 2020 директорът на офиса на НАП в Плевен Цветомила Потурлиева.

Тя посочи още, че през 2019 година салона за обслужване на клиенти в НАП офис Плевен са посетили общо 97 204 граждани. Агенцията е издала 4677 персонални идентификационни кода /ПИК/, като от 2012 г. общият им брой надминава 27 000.

От 2018 година се въведе плащане с ПОС терминал. В сравнение с 2018 г., през 2019 година извършените плащания с физическо ПОС-устройство са се увеличили значително, като са преведени 3 813 253 лв.  повече от предходната година. Тенденцията към увеличение ще се запази, тъй като услугата е безплатна и улеснява гражданитев разплащанията им, обясни още Цветомила Потурлиева.

Ето и някои нови моменти в данъчна кампания 2020:

Крайният срок за физическите лица за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране /изискването е това да се извърши по електронен път/ и плащане през 2020  година е удължен до 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 30 април т.г. Условието е физическите лица да нямат задължения.До  30.09.2020 г. може да бъде вписана и корекция в годишната декларация.

От март 2020 г. ще бъде достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които вече имат ПИК или квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Считано от 01.01.2019 г., отпада задължителното издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.

По отношение на годишната данъчна декларация вече няма да се прилагакопие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ.

По отношение на справка по чл. 73, ал. 1  от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/- платци на доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предоставят справки по нов образец за изплатените през годината доходи и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Във връзка със справка по чл. 73,  ал.6  от ЗДДФЛ – работодателите предоставят по електронен път до 28 февруари справка по образец за изплатените през предходната година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Служебно попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица е най-новата услуга, предоставяна от НАП. През 2020 година всяко физически лице, притежаващо ПИК или КЕП, ще може да достъпи информация за изплатените му доходи от трудови и извънтрудови доходи.  Това ще бъде възможно посредством електронните услуги на НАП, като данните ще се зареждат автоматично в попълнени бланки на годишната данъчна декларация. От лицата се изисква единствено да сверят коректността и пълнотата на данните и да подадат декларацията, подписвайки я с КЕП или ПИК. Тази услуга ще бъде реализирана в началото на м. март, след изтичане през м. февруари на срока по чл.73 от ЗДДФЛ. За неподадени данни недобросъвестните работодатели ще бъдат санкционирани с глоби. Запазва се възможността за подаване на декларации на хартиен носител от физически лица, които не се самоосигуряват  /самоосигуряващите се лица декларират доходи само по електронен път/.

При юридическите лица, по ЗКПО крайният срок за подаване на годишните декларации е 31.03.2020 г. и се извършва по електронен път.

Запазва се разпоредбата, че фирмите, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч не са задължени да подават годишен отчет за дейността /ГОД/ и  годишна данъчна декларация, освен когато за периода през който не е осъществявана дейността, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или фирмата желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в декларацията.

Плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски се извършва по известните вече начини – банков път с платежно нареждане /вносна бележка/ за плащане от/към бюджета, с пощенски запис за плащане към бюджета, по интернет, по сметки на компетентната ТД/офис на НАП, съгласно чл. 8 от ДОПК, както и чрез физически ПОС или виртуален терминал на НАП.

Вноската за здравно осигуряване за 2020 г. се увеличава  от 22,40 лв. на 24,40 лв., в резултат на увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв., какъвто е размерът на минималната работна заплата/.

Всички електронни услуги на НАП вече ще бъдат достъпни единствено чрез използването на определен транспортен протокол TLS версия 1.2  от 17.02.2020 г., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на агенцията, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17 февруари няма да имат достъп до портала.

Източник: Плевен За Плевен

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!