BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Над 1000 са подпомогнатите семейства с осмокласници в област Плевен

До 15 октомври в дирекции „Социално подпомагане“ се приемаха заявления-декларации, за подпомагане на семейства на деца, записани в осми клас за учебната 2020-2021 г.

За преценка правото на достъп до помощта е въведен доходен критерий – средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450,00 лв.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството на деца с трайни увреждания, деца с един жив родител, деца, настанени в семейства на роднини и/или близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила а детето.

Помощта е в размер на 250 лв. и се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., припомня директорът на РДСП – Плевен Светлана Георгиева.

Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се изплаща на 2 пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020/2021 г., ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако през учебната 2020/2021 г. ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа за които няма уважителни причини, определени по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

В област Плевен общо подадените заявления са 1085 като е отпусната помощ по 1039 от тях. Най-много семейства с осмокласници са подпомогнати от ДСП – Плевен – 483, следва я дирекцията в Долна Митрополия със 147, тази в Червен бряг със 120 и т.н.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!