BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Комисиите в Общинския съвет ще се запознаят с годишните отчети на фирмите с общинско участие

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен се събират за заседания този месец по преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на местния парламент на сесията следващата седмица. Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната и в частност в Плевен заседанията на комисиите през април бяха отменени. По тази причина част от преписките, по които няма произнасяне, са включени в дневните редове за този месец.

Две от комисиите – ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”, ще се запознаят този месец с годишните финансови отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие в Община Плевен. Такива са представили: „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД, „Инжстрой” ЕООД и „Паркстрой“ ЕООД. Същите са внесли и финансови справки за първото тримесечие на 2020 г.

Една от точките на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще бъде разглеждането на искане за отпускане на средства, необходими за съществуването на Клуба на културните дейци в Плевен. На заседанието на ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков ще бъде разгледането допълнение на решението от априлското заседание за подкрепата на  наематели и ползватели на общински обекти за времето на извънредното положение; др.

На 26 май ще бъде заседанието на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов, която ще разгледа няколко точки, една от които е преписка от ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен, относно възможност училището да кандидатства с проект за предоставяне на финансова помощ за саниране на сградния фонд на учебното заведение. Искането е за даване на съгласие от страна на местния парламент за това. Съветниците ще се запознаят и с отговор от кмета на Община Плевен относно инвестиционно намерение на дружество за изграждане на фотоволтанична електрическа централа върху посочени от дружеството поземлени имоти с начин на трайно ползване ”пасище”, публична общинска собственост.

Комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов се събира същия ден от 17,00 ч. по 6 точки. Тя ще се запознае с писмо от сдружение ФК “Плевен” относно предоставяне на изграден мини футболен терен в Плевен за безвъзмездно ползване.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!