BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

В община Гулянци са осигурени контейнери за строителни отпадъци

Снимка – пресцентър община Гулянци

От община Гулянци уведомяват  гражданите, собствениците на търговски и обществени обекти, както и другите заинтересовани лица,  че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Гулянци приета с Решение № 154 от 28.08.2020 г.   на Общинскяи съвет , строителните отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и др., се изхвърлят  в специализирани контейнери. Специализираните контейнери се предоставят от лицата сключили договор с Общината или от други лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО срещу заплащане от страна на притежателя на отпадъка.

Общината има сключен договор за съвместно сътрудничество  с фирма   „Съни Еко“ ЕООД,  която  предоставя открити контейнери  3,  4.5,  5.5 и 7 куб. м. Цената е  съответно: 250 лв. – 3 кубиков контейнер, 260 лв. – 4.5 кубиков контейнер, 270 лв. – 5.5 кубиков контейнер и 280 лв. – 7 кубиков контейнер. Цената включва докарване, престой, извозване на отпадъка до регионално депо Плевен. Отделно се заплаща таксата за оползотворяване, която  е 14,90 лв. за всеки тон отпадък. Всички разходи се заплащат на горепосочената фирма.

Заявки до фирмата могат да се подават  на телефон 0899 844 666, 4 работни дни преди датата на докарването.

Гражданите носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци /битови, зелени, и др /.

На територията на Община Гулянци няма общинско депо (сметище) и битовите отпадъци се извозват на Регионално депо – Плевен. Съгласно горепосочената Наредба е забранено  изхвърлянето  на всякакъв вид отпадък  на територията на общината, както и създаване на нерегламентирани сметища около контейнерите, което затруднява тяхното събиране и извозване със сметосъбирачните машини.  На  нарушителите ще бъдат налагани  санкции в размер от 300 до 2000 лева.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!